Договір на купівлю товарів через Інтернет–магазин

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Приватне акціонерне товариство «Новий стиль» (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови купівлі – продажу товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (тобто через Інтернет – магазин https://nowystyl.ua/).

Відносини між Продавцем і Покупцем, що виникли в результаті укладення та виконання цього Договору, регулюються цим Договором, а в частині, не врегульованій договором – нормами Цивільного Кодексу, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

 1. Терміни та визначення.

  1. 1.1. «Товар» - меблі, комплектуючі, аксесуари, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині https://nowystyl.ua/ або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  2. 1.2. «Інтернет – магазин» - сайт Продавця https://nowystyl.ua/, який є засобом дистанційного зв’язку для можливості укладання на відстані договорів роздрібної купівлі – продажу Товарів, згідно із запропонованим Продавцем описом Товару.
  3. 1.3. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і, при цьому, наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
   а) він взагалі не може бути усунутий;
   б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
   в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
  4. 1.4. «Підтверджене замовлення» - замовлення Покупця щодо найменування, кількості, асортименту, якості, ціни, умов та місця доставки та оплати, здійснене за допомогою Інтернет-магазину, якому Продавцем присвоєний статус «Підтверджено» та Покупцеві надійшло відповідне повідомлення на його електронну поштову скриньку, зазначену під час створення ним замовлення.
  5. 1.5. «Служба кур’єрської доставки» - будь-яка служба доставки, обрана Покупцем, що здійснює транспортно-експедиційні послуги для доставки Товару Покупцеві відповідно до даного договору та підтвердженого замовлення.

 2. Предмет договору.

  1. 2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, обраний Покупцем та зазначенний ним у підтвердженому замовленні, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
  2. Інформацію про найменування Товару, основні характеристики Товару та його ціну Покупець отримує на сайті Продавця https://nowystyl.ua/ Продавець підтверджує, що інформація про Товар є актуальною на момент прийняття Покупцем пропозиції щодо купівлі-продажу.
  3. 2.2. Датою укладення цього Договору (датою прийняття пропозиції щодо купівлі-продажу) є дата завершення оформлення замовлення відповідно до п.п. 3.3 розділу 3 Договору впродовж строку чинності такого замовлення.
  4. 2.2.1. Замовлення зі статусом «Підтверджено» є чинним протягом строку, встановленого для здійснення передплати/оплати відповідно до розділу 4 даного Договору. У випадку, якщо Покупець не здійснив передоплату/оплату Товару протягом вказаного строку, замовлення вважається анульованим, а обов’язок Продавця здійснити продаж товару на умовах, зазначених у такому замовленні, - скасовується.
  5. 2.2.2. Вчиняючи дії на підтвердження укладання Договору, Покупець засвідчує своє повне й беззаперечне прийняття умов Договору.

 3. Порядок оформлення замовлення.

  1. 3.1. Покупець здійснює замовлення після ознайомлення та згоди з умовами користування сайтом та умовами даного договору купівлі-продажу. Направлення Покупцем замовлення свідчить про прийняття (акцепт) Покупцем пропозиції Продавця укласти договір купівлі-продажу на умовах, зазначених у цьому Договорі.
  2. 3.2. Замовлення здійснюється шляхом заповнення Покупцем даних щодо найменування, виду, кількості, якості, ціни та умов та місця здійснення доставки та оплати товару.
  3. 3.3. Замовлення вважається оформленим після його підтвердження Продавцем (набуває статус «Підтверджено»). Електронне повідомлення про підтвердження замовлення, що надійшло Покупцеві на його електронну скриньку, зазначену ним під час реєстрації, є достатнім підтвердженням того, що Продавець надав, а Покупець отримав інформацію про найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії; основні характеристики Товару; ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом Товару; інші умови поставки або виконання договору; тривалість договору; період прийняття пропозицій; порядок розірвання договору.

 4. Умови оплати Товару.

  1. 4.1. Розрахунки за продаж Товарів здійснюються Покупцем за його вибором у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток тощо) відповідно до законодавства з урахуванням наступного:
  2. 4.1.1. попередньої оплати – після присвоєння замовленню статусу «Підтверджено» згідно з п.п. 3.3 Договору протягом 3 (трьох) календарних днів після підтвердження відповідного замовлення. Розмір попередньої оплати, відповідно до підтвердженого замовлення, може становити 50 (п’ятдесят)% або 100 (сто) % від загальної вартості замовленого Товару. Попередня оплата може здійснюватися за вибором Покупця: а) банківським переказом на поточний рахунок Продавця, зазначений у підтвердженому замовленні Покупця, в тому числі за допомогою засобів Інтернет-банкінгу. При здійсненні платежу Покупець зобов’язаний вказувати номер підтвердженого замовлення, згідно з яким здійснюється передплата замовленого Товару; та/або б) готівкою у касу Продавця за місцем реалізації Товару.
  3. 4.1.2. післяплати - оплата Товару здійснюється за вибором Покупця: а) накладним платежем при отриманні замовлення через службу доставки ТОВ «Міст Експрес» за адресою, зазначеною у підтвердженому замовленні. Сума поштового переказу (платежу) включає оплату вартості товару та плату за пересилання накладного платежу. Вартість послуги «накладний платіж» сплачується Покупцем додатково безпосередньо представникові служби доставки ТОВ «Міст Експрес» при отриманні Товару; або б) готівкою представникові Продавця у момент доставки Товару Покупцеві.

 5. Строк, вартість і умови доставки та повернення Товару.

  1. 5.1. Покупець, при здійсненні замовлення, має право на власний розсуд обрати вид доставки:
   1. 5.1.1. самовивіз зі складу Продавця;
   2. 5.1.2. доставка Товару за адресою, зазначеною Покупцем.
  2. 5.2. Доставка Товару в місті Харків виконується за рахунок Продавця, якщо загальна сума замовлення дорівнює або є більшою ніж 5000 (п’ять тисяч) гривень00 копійок в т.ч. ПДВ, за адресою, вказаною Покупцем у підтвердженому замовленні. В інших випадках Покупець здійснює оплату транспортно-експедиційних послуг окремо додатково до ціни Товару.
   1. 5.2.1 Строк доставки не може перевищувати 30 календарних днів з моменту підтвердження замовлення.
  3. 5.3. Якщо Покупець обрав вид доставки, зазначений у п. 5.1.2 Договору, доставка Товару здійснюється (відповідно до підтвердженого замовлення Покупця):
   - до складу перевізника у відповідному населеному пункті;
   - до під’їзду будинку або до воріт будинку Покупця за адресою, зазначеною у підтвердженому замовленні.
   Товар передається Покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар та здійснення ним повного грошового розрахунку за поставлений Товар відповідно до п.п. 4.1.2 п. 4.1 Договору (якщо передплата була здійснена не у повній вартості замовленого Товару).
  4. 5.5. Повернення Товару у випадках, передбачених у розділі 7 Договору, здійснюється з урахуванням наступних умов:
   1. 5.5.1. великогабаритних товарів – за рахунок Продавця;
   2. 5.5.2. інших Товарів – за рахунок Покупця.
  5. 5.6. Продавець повинен укласти у відправлення, що передається для доставки через Службу кур’єрської доставки, накладну, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої посадової особи Продавця.
  6. 5.7. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також документ (накладну), виданий Покупцеві разом з проданим товаром.

 6. Права та обов’язки сторін.

  1. 6.1.Продавець зобов’язаний:
   - виконувати умови даного Договору;
   - виконувати чинні підтверджені замовлення Покупця згідно п. 2.2.1 Договору;
   - передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, підтвердженим замовленням і умовами даного Договору;
   - перевірити якісні і кількісні характеристики Товару до його відправки Покупцеві;
   - негайно повідомити Покупця про неможливість виконання договору через відсутність замовленого товару;
   - виконувати вимоги Покупця про повернення Товару згідно з п. 5.7 Договору.
  2. 6.2. Продавець має право:
   - в односторонньому порядку відмовитись від виконання підтвердженого замовлення у випадку нездійснення Покупцем передоплати Товару у встановлений строк.
  3. 6.3. Покупець зобов’язаний:
   - своєчасно оплатити і отримати Товар на умовах цього Договору;
   - ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;
   - при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.
  4. 6.4. Покупець має право:
   - оформити замовлення в Інтернет – магазині;
   - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
   - розірвати договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження замовлення або з моменту одержання товару. Повернення Покупцем Товару свідчить про розірвання договору. Повернення Покупцеві сплачених за товар коштів здійснюється на підставі письмової заяви Покупця;
   - Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Таке право зберігається за Покупцем протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі та реалізується відповідно до п. 7.9 Договору.

 7. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості.

  1. 7.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
  2. 7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
   Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити представника Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну або повернення Товару.
  3. 7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
  4. 7.4. У випадку отримання Товару у належному стані, але при виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків, пов’язаних із його роботою, Покупець має право на:
   1. 7.4.1. пропорційне зменшення ціни; або
   2. 7.4.2. безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк; або
   3. 7.4.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
   Гарантійні зобов’язання Продавця виникають у випадку надання Покупцем документу, що посвідчує факт купівлі-продажу Товару (накладної).
  5. 7.5. Гарантійний строк на Товар становить:
   Відповідно до ДСТУ 16371-93 «Меблі. Загальні технічні умови» на офісні меблі - 18 (вісімнадцять) календарних місяців.
   Відповідно до ДСТУ 19917-93 «Меблі для сидіння та лежання» на крісла та стільці – 12 (дванадцять) календарних місяців з дати вводу Товару в експлуатацію.
   7.5.1 Датою вводу Товару в експлуатацію є дата підписання Сторонами відповідної товарної накладної.
  6. 7.6. При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, такі роботи повинні бути виконані протягом 21 (двадцять одного) дня з дати пред’явлення Товару. Датою пред’явлення Товару вважається дата його надходження до Продавця. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.
  7. 7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:
   1. 7.7.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
   2. 7.7.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.
  8. 7.8. У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) банківських днів з дня повернення Товару.
  9. 7.9. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.
  10. 7.10. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також документ (накладну), виданий Покупцеві разом з проданим товаром. У такому випадку послуги перевізника з транспортування Товару з метою його обміну оплачує Покупець. Зазначена вимога підлягає задоволенню у день повернення Товару Покупцем та отримання його Покупцем.
   Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.
   При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із Покупцем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються Покупцеві на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) банківських днів з дня повернення Товару.
   Під документом Сторони розуміють накладну, отриману Покупцем разом з Товаром.
  11. 7.11. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар.

 8. Відповідальність сторін.

  1. 8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
  2. 8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.
  3. 8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
  4. 8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
  5. 8.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
  6. 8.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 9. Інші умови.

  1. 9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://nowystyl.ua//
  2. 9.2. Інтернет – магазин створений Продавцем для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
  3. 9.3. Відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення, несе Покупець.
  4. 9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації про Товар і умови його продажу, зазначені у цьому Договорі, на сайті https://nowystyl.ua/ та у товаросупровідній документації на Товар.
  5. 9.5. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
  6. 9.6. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину та організації дистанційного зв’язку з Покупцем з метою здійснення купівлі-продажу (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
  7. 9.7. Створенням замовлення в Інтернет-магазині, що є акцептом пропозиції укласти договір купівлі-продажу, Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.
   Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
  8. 9.8. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
  9. 9.9. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

 10. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

  1. 10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підтвердження Продавцем замовлення Покупця відповідно до пп. 3.3 Договору і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
  2. 10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний у випадках, зазначених у цьому Договорі за ініціативою однієї із Сторін або за взаємною згодою Сторін.

Продавець: АТ «Новий Стиль»
місцезнаходження: Україна, 61020, м. Харків, шосе Григорівське, 88
UA303071230000026001010256248
Банк ПАО «Банк Восток»
тел. +38 050 400-00-39
Генеральний директор Луніна В.В.

To Top